Pokretne klime - prednosti i ograničenja

Pokretne klime - prednosti i ograničenja

Pokretne klime su nezamenljivo rešenje u mnogim situacijama, ali imaju i neke nedostatke. Koje su njihove prednosti u odnosu na split i prozorske klime, a koja su ograničenja portabl klima u smislu performansi, buke i  potrošnje?

pokretne klime app

Portabl klime su veoma privlačne, jer ne zahtevaju instalaciju i mogu korektno da hlade jednu sobu. Međutim, ove klime imaju i nedostatke, zbog kojih se ne mogu posmatrati kao zamena za split klime, već samo kao rešenje za određene lokacije i situacije.

Zašto su pokretne klime tako popularne?

Koju manu dele svi klima uređaji, bez obzira na model i cenu?

Jedini stvarni nedostatak klima uređaja u odnosu na sve druge uređaje u stanu je to što su nam potrebni u svakoj prostoriji, ali ih ne možemo nositi iz sobe u sobu. Rešenje nije komplikovano, odnosno samo je potrebno postaviti klima uređaje u one sobe koje ne mogu koristiti istu klimu, ali takvo rešenje je neefikasno, jer neke klime će se vrlo retko koristiti. Druga opcija je multi-split klima, međutim multi-split podrazumeva planiranje kuda će proći cevi koje spajaju udaljeniju unutrašnju jedinicu i spoljnu jedinicu, što je za mnoge prevelika dodatna briga, iako su ove klime vrlo efikasne i isplative.

Taj jedini realan nedostatak klima uređaja razlog je popularnosti pokretnih klima, koje se mogu nositi iz sobe u sobu, pa čak i na selo ili u vikendicu. U nekim situacijama pokretne klime zaista jesu dobro rešenje, ali ipak ne treba žuriti sa kupovinom, posebno ako ih ranije niste koristili, jer način korišćenja je po mnogo čemu drugačiji od standardnih klima.

Budući da pokretna klima ima točkiće i lako se pomera, da nema troška instalacije i bušenja zidova. Može se lako cela odneti u servis, i to su značajne prednosti, pri čemu cena nije viša od cene prosečne split klime. Upravo zato, ovaj blog posvetićemo razlici u performansama pokretne klime u poređenju sa spliti klimom, kako biste kao kupac mogli da donesete informisanu odluku. Za to je potrebno znati razliku u načinu puštanja u rad, performansama (snazi hlađenja), potrošnji energije i buci, tako da ćemo svakom od ta tri pitanja prodiskutovati odvojeno.

Puštanje pokretne klime u rad

Pokretne klime sadrže jedno ili dva (češće jedno) creva velikog prečnika. Ako imaju jedno crevo, putem njega izbacuju vruć vazduh iz prostorije, a ako imaju dva, drugo crevo služi za ulaz svežeg vazduha. Svaka pokretna klima sadrži komplet koji omogućava da se crevo lako provuče kroz prozor, tako da prozor i dalje ostane zatvoren. To se postiže tako što se uz crevo dostavlja pravougani panel čija se širina podešava koji je projektovan da se postavi u dnu prozora, zatim se prozor zatvori i sve što ostaje je samo otvor za crevo. Ovo je zaista dobro rešenje, ali ima jedan veliki nedostatak - projektovano je za prozore koji se spuštaju vertikalno, što nije tipična vrsta prozora u Evropi. Ne postoji jednostavan i efikasan način da se crevo portabl klime provuče kroz prozore kakvi se koriste kod nas, tako da vruć vazdug spolja barem malo ne ulazi u sobu. 

Sa kliznim prozorima/vratima je već lakše, jer tu je moguće napraviti od plastike veći adapter, ali takvi klizni prozori u našoj zemlji koriste se uglavnom za terase. Takođe je moguće ručno napraviti prekrivač od tkanine koji će moći da se postavi na poluzatvoren prozor, sa otvorom za crevo, ali kao i sa adapretrom za klizna vrata/prozor, to zahteva određeno angažovanje kupca. Ako u prostoriji poseduejte mali prozor, kao što je prozor na špajzu, možete njega koristiti da postavite portabl klimu u kuhinju, jer ćete tada veoma lako napraviti adapter. Proizvođači mnogih portabilnih klima u marketinškim materijalima tvrde da se crevo njihove klime može prilagoditi svakom prozoru, ali to se odnosi samo vertikalne i horizontalne klizne prozore. Dodatni problem kod korišćenja adaptera je to što adapter koji se napravili za jednu sobu često neće biti moguće koristiti u drugoj.

Mnogi kupci pokretnih klima ovaj problem "rešavaju" tako što jednostavno izbace crevo kroz vrata u sobu koju ne koriste ili kroz poluzatvoren prozor. Tako je moguće ohladiti prostoriju u kojoj je klima, ali je veoma neefikasno, pre svega sa stanovišta potrošnje energije.

Performanse pokretne klime u poređenju sa split klimom

Budući da pokretne klime definitivno mogu da budu efektivno rešenje u određenim situacijama i da su kupci veoma zadovoljni pokretnim klimama koje su kupili u Delta Term-u, ne želimo da naredne pasuse protumačite kao argumente protiv pokretnih klima. Ipak, neophodno je da objasnimo zašto su performanse pokrenih klima slabije od performansi klasičnih klima. 

Svaki klima uređaj poseduje kondenzator na toploj strani i isparivač na hladnoj strani (govorimo striktno o modu hlađenja). Razlika u efikasnosti između split sistema, prozorske klime i pokretne klime u najvećoj meri leži u poziciji spoljne jedinice, u kojoj je kondenzator, koji je tokom hlađenja vruć. U kondenzator ulazi rashladna tečnost iz kompresora (kao gas), koja u tom trenutku ima visoku temperaturu i pod visokim je pritiskom. Taj vreli gas se hladi u kontaktu sa spoljnim vazduhom, oslobađajući toplotu, zbog čega je spoljna jedinica vruća kada klima hladi. U spoljnjoj jedinici je i ventilator, koji pomaže da spoljni vazduh brže cirkuliše oko rashladnog fluida.

Kada je spoljna jedinica ispod prozora, toplota spoljne jedinice ne utiče na temperaturu prostoriju, a kompresor, koji je najbučniji deo klime, takođe je udaljen i ne čuje se u sobi. Kod prozorske klime, kondenzator i kompresor su tik iza stakla, zbog čega je buka veća nego kod split klime, a u slučaju pokretne klime kompresor je u samoj klimi i zato su pokretne klime najbučnije. 

Slično je i sa toplotnom izolacijom. Kod split klime toplota spoljne jedinice ne utiče na toplotu sobe, kod prozorske klime jedan mali deo se preko stakla vraća u sobu, dok je kod pokretne klime kondenzator takođe u samom uređaju i deo toplote iz klime širi se po prostoriji, jer ne može efikasno da napusti sobu (budući da koristi crevo). Kvalitetne pokretne klime poseduju dobro izolovana creva ili crevo u crevu, čime se smanjuje zračenje, ali takva creva su većeg prečnika i manje fleksibilna. 

Dakle, najvažniji problem u vezi pokretnih klima je to što je vruć deo klime u samoj prostoriji. To je razlog zašto toplota mora da se odvodi crevom, jer bi bilo nemoguće hladiti prostor ako toplota ostaje u prostoriji. Odvođenje vrućeg vazduha smanjuje vazdušni pritisak u prostoriji, što znači da vazduh iz susednih prostorija ulazi u hlađenu prostoriju, zbog razlike u prisisku. Ako su susedne prostorije hlađene na neki način, to nije problem, ali ako nisu, pokretna klima će još teže ohladiti svoju prostoriju. U tom slučaju ni zatvaranje vrata ne rešava problem, jer će se stvoriti nizak pritisak i klima će se sve više naprezati da izabaci vruć vazduh, ali neće moći da ga izbaci jer ne postoji dovoljan vazdušni pritisak za kretanje vazduha.

hisense pokretna klima

Potrošnja i nivo buke pokretne klime 

Kao što smo do sada videli, pokretna klima se lako pušta u rad ako imate otvor koji može da se koristi uz fabrički adapter ili ako sami napravite adapter. Zatim smo analizirali zašto je prisustvo kondenzatora u prostoriji najveći problem koje imaju pokretne klime, jer moraju da izbacuju vruć vazduh crevom i imaju nižu efikasnost zbog sekundarnog grejanja preko creva i razlike u pritisku. Sada ćemo se pozabaviti i trećim ključnim pitanjem, a to je razlika u efikasnosti i buci između split klima, prozorskih klima i pokretnih klima. 

Pokretne klime poseduju manju realnu snagu od deklarisane, tako da ne možete očekivati da 9000BTU pokretna klima hladi jednako dobro kao 9000BTU split klima, jer pokretna klima zbog svojih konstrukcionih ograničenja ne može dugo da radi maksimalnom snagom. Na novijim modelima često se mogu naći maksimalna i realna snaga, što je velika prednost, ali svakako treba poći od pretpostavke da će pokretna klima hladiti oko 30% slabije od split klime iste snage, odnosno da će 12000BTU portabl klima biti na nivou 9000BTU split klime. 

Ova razlika ne treba da vas brine previše. Od portabl klime se obično očekuje da rashlade samo jednu prosečnu sobu i one to mogu da urade. Sa druge strane, od split klima često očekujemo da dobro rashlade jednu veliku prostoriju ili dve susedne prostorije sa otovrenim vratima, i tada je važno da klima može raditi raditi duži period većom snagom, posebno tokom prvih pola sata kada treba inicijalno da ohladi prostor. 

Kada je na uređaju navedena snaga u idealnim uslovima zajedno sa realnom radnom snagom, obično će oznake biti ASHRAE za snagu u idealnim uslovima i SACC za realnu snagu. Što je portabl klima kvalitetnija, razlika će biti manja, na primera 12.000/10.000 kod najsavremenijih modela. Poređenja radi, kod split sklima razlika je oko 10%, pa tako recimo kod kvalitetnijih split klima razlika može biti 12000BTU realne snage prema 13000BTU maksimalne snage. Mnogi poznatiji brendovi deklarišu samo realnu snagu, što je odlična praksa, ali budući da ne primenjuju svi iste standarde deklarisanja snage, uvek treba pažljivo uporediti performanse. 

Interesantno je da portabl klime nemaju EER/SEER rejting, koji govori o njihovoj efikasnosti prilikom hlađenja, odnosno količini struje koju potroše da ohlade određeni prostor na željenu temperaturu. Razlog je to što je EER rejting osmišljen za split klime kod kojih je kondenzator napolju i neprimenjiv je za modele sa kondenzatorom u prostoriji. Međutim, svako poređenje je izlišno, jer su pokretne klime čak i do 50% neefikasnije od split klima, ponovo zbog kompromisa koji su sastavni deo njihove konstrucije, tako da ni najbolje pokretne klime neće biti efikasne kao split klime. Ta niža efikasnost je posledica konstrukcije, odnosno kupovina skupljeg modela neće približiti portabl klimu split klimi po efikasnosti. Međutim, kao što ćemo sada videti, to ne znači da treba kupovati najjeftiniji pokretne klime.

Razlika između povoljnijih i skupljih pokrednih klima 

Jedini tip pokretnih klima koji se isplati su napredni modeli, poput onih koje u ponudi ima Delta Term. Kod jefitnijih modela problemi u radu su obično tako veliki da vlasnici zažale što su ih kupovali. Primera radi, mnoge povoljnije klime imaju nivo buke koji onemogućava da se u miru gleda TV, a pogotovu da se spava. Takođe, neke klime se mogu tresti i šetati dok rade, što može dovesti do ispadanja creva iz prozora. Povoljne klime takođe imaju slabiji učinak i često se dešava da temperaturu tokom veoma toplih dana mogu da spuste samo marginalno. 

Skuplje pokretne klime mogu realno da ohlade prostror u koji su postavljene, njihova creva ne greju prostoriju, poseduju mogućnost odvlaživanja i druge programe, uključujući grejanje. Pokretne klime nisu posebno efikasne za grejanje, ali nisu loše za prostorije koje se ne greju ili se ne greju van sezone, kao rešenje u prelaznim periodima. Još jedna prednost skupljih klima je i to deo modela poseduju dva creva, od kojih jedno dovodi vazduh spolja, tako da nema problema sa smanjivanjem vazdušnog pritiska, a pritim donose i svež vazduh, nešto što čak ni split klime ne rade. 


Kada preporučujemo pokretne klime?

Kao što smo napomenuli, i pored slabije efikanosti pokretnih klima, postoje određene situacije u kojima apsolutno preporučujemo pokretne klime. Evo o kojim je slučajevima reč:

Odlično rešenje za podstanare. Pokretna klima može se nositi iz stanu u stan, zbog čega je odlična za podstanare, za studente u  domovima, i za sve druge vlasnike koji očekuju da će se u nekom trenutku preseliti. Isto važi i za prostorije koje se iznajmljuju. Bilo da više korisnika istog prostora ne može da se dogovori o ugradnji split klime ili korisnik očekuje da neće biti dugo na datoj adresi, pokretne klime su odlično rešenje.

Sobe koje se retko koriste. U mnogim kućama i velikim stanovima postoje prostorije koje se retko koriste, ali im je potrebna klimatizacija kada se koriste. To su obično sobe za goste ili sobe rezervisane za neku povremenu aktivnost. Ako će se klima u nekoj prostoriji koristiti svega nekoliko sedmica dana godišnje, tada je pokretna klima dobro rešenje.

Dodatno hlađenje prostorija udaljenih od klima uređaja. Često do nekih prostorija ne dolazi dovoljno hladnog vazduha iz klima uređaja, a razlika nije tolika da opravda ugradnju posebnog klima uređaja. U tom slučaju, kada je razlika velika samo tokom najtoplijih dana, pokretna klima može biti dobar način da se ohladi problematična prostorija.

Korišćenje u privremenim objektima. Građevinski kontejneri, privremeni montažni objekti, pa čak i veliki šatori su neke od lokacija na kojima se uspešno može koristiti pokretna klima, a kada se objekat razmontira, vlasniku ostaje klima. 

Brojne specifične situacije. Tokom godina, bili smo svedoci da pokretna klima može zatrebati kupcima u najrazličitijim situacijama. Bilo da je u pitanju donacija pokretne klime bolničkom odeljenju, hitna nabavka za serversku sobu u kojoj se pokvarila zidna klima ili odvlaživanje podruma koji je pretvoren u teretanu, pokretna klima je često jedino moguće rešenje. 

Nadamo se da smo uspeli da vam približimo sve prednosti i nedostatke pokretnih klima. Kao što smo videli, iako imaju određena ograničenja, ove klime su nezamenljive u određenim situacijama, i samo je potrebno prepoznati kada je pokretna klima zaista potrebna, odnosno ne treba je koristiti kao zamenu za split klimu samo zato što ne želite da vam neko buši zidove ili mislite da nećete previše često koristiti klimu.