Kotao WBS Active sa montiranim gorionikom za pelet Pell

Kotao WBS Active sa montiranim gorionikom za pelet Pell.  Transporter.  Rezervoar za pelet FH 500.

Grejanje srednjih i velikih prostorija sa sagorevanjem drvenih peleta.

Kotao WBS Active je za sagorevanje drvenog peleta sa gorionikom za pelet Pell i sa nekim dodatnim elementima.

Pomoću njih komplet WBS Acitve – Pell može dostići željeni nivo efikasnosti.

Testirano i odobreno u skladu sa ЕN 303-5, klasa 5.

Video link PDF