HISENSE VRF HI-FLEXY S SERIJA

HISENSE VRF HI-FLEXI S SERIJA

 

U vremenu kada tehnologija u KGH industriji grabi nezadrživo napred, kada je veliki broj proizvodjača u konkurenciji na globalnom tržištu i kada se razvojni timovi iz dana u dan takmiče da novim patentima i rešenjima stvore prednost u globalnoj VRF utakmici, veoma je teško izdvojiti nekog od proizvodjača opreme medju velikim brojem kvalitetnih brendova. Medjutim, da li je baš tako?

 

Vodeći računa da zadovolji sve najznačajnije kriterijume koji jedan proizvod čine kvalitetnim i privlačnim širokim grupama partnera, Hisense je posebnau pažnju usmerio na kvalitet izrade uredjaja, kvalitet ugradjenih materijala, funkcionalnosti, performance, pouzdanosti u radu, dugotrajnost i kao konačnu odrednicu dizajn i cenu.

Sve to zajedno, sublimirano u jedan uredjaj rezultiralo je visoko kvalitetnom HI-Flexi S serijom VRF-a.
S heat recovery, S standard i S mavo čine zajedno HI Flexy S porodicu koja nam daje mogućnost i fleksiblinost da odgovorimo najvišim zahtevima projektovanja i širokom cenovnom rangu.

 

Šta je to što Hi-Flexy S seriju čini superiornom

• Širok opseg kapaciteta u grejanje od 25kW do 360 kW dok je u hladjenju raspon kapacitet od 22,4 do 320 kW.

 

• Širok opseg rada uredjaja u grejanju u rasponu spoljašnje temperature od -25°C do 16.6 °C, dok je u hladjenju opseg rada od -10°C do 52°C.

 

• EVI (Enhanced Vapor Injection) kompresor. S serija poseduje visoko efikasni inverter scroll kompresor i patentirana tehnologija ubizgravanja pare (Patent number: a heat exchange cycle system and control methods and air conditioning, 201610909006.X) što obezbedjuje znatno pouzdaniji rad uredjaja u grejanju na temperaturama spoljašnjeg vazduha znatno ispod 0°C, pri čemu su performanse grejanja povećanje za 25% u kapacitetu u odnosu na standardne modele koje ne poseduju ovaj tip kompresora. Karakteristike ovakvog kompresora se posebno ističu na temperaturama od -10°C do -25°C.

 

• Zaštita od prekomerne kompresije: Komora visokog pritiska u okviru kompresora je opremljenja patentiranom tehnologijom rasteretnog ventila koja efikasno štiti od prekomerne kompresije kada je kompresor delimično opterećen i drastično pospešuje perfermonse rada pri srednjem pritisku. Dok asimetrična struktura scroll kompresora efikasno smanjuje curenje gasa tokom kompresije i usisavanja i time povećava efikasnot i pouzdanost uredjaja.

 

• PTT (pritisak, vreme i temperature) tehnologija defrosta omogućava značajno manji broj ulazaka uredjaja u defrost u radu kao i bolju procenu uredjaj kada je potrebno izvršiti defrost. PTT tehnologija u kombinaciji sa tehnologijom zaštite donje zone izmenjivača od zaledjivanja u zimskom periodu daje kao rezultat značajno kraće vreme trajanja defrost operacije i bolje performanse u režimu grejanja. U slučaju više spoljašnjih jedinica spojenih u jedan sistem defrost se odvija po principu no-stop ili neprekidnog rada u grejanju. To je naizmeničan proces, gde jedna jedinica odlazi u defrost dok presotale nastalvjaju da rade u grejanju i tako naizmenično dok sve spoljašnje jedinice ne obave proces defrosta.

 

• DC inverter tehnologija najnovije generacije za vodjenje kompresora i ventilatora spoljašnje jedinice sa visokom preciznošću kontrole od 0,01 Hz u opsegu od 0 do 450 Hz garantuje visoku preciznost uredjaj u pogledu dostizanja trenutnog potrebnog kapaciteta za grejanje ili hladjenje objekta, a samim tim i efikasnost.

 

• 360 ° patentirani rashladni sistem za hladnje elektronike spoljašnje jedinice. Ova tehnologija za hladjenje inverter elektro ploče kao i kompletne elektronike spoljašnje jedinice se sastoji iz rashladnog kruga kroz koji kruži rashladni medijum sobne temperature + 5 do10°C. Posredstvom materijala, čija konduktivnost iznosi 67W/(m·K) i koji 360° obuhvata freonsku instalaciju i omogućava prenos rashladne energije u prostor elektronike i njeno rashladjivanje, vrši se zaštita od pregrevanja i odvodjenje toplote izdela spoljašnje jedinice u kome su smeštene sve elektro komponente. Na ovaj način se štiti elektronika uredjaja posebno u letnjem režimu rada i omogućava bolja stabilnost i ekfikasnot uredjaja.

 

• ART tehnologija – Automatska kontrola temperature rashladnog fluida. Pored standardne tehnologije varijabilnog protoka rashladnog fluida kod ovih sistema Hisense je razvio i tehnologiju automatska kontrole temperature rashladnog fluida, čime je još više iskoračio ispred mnogih VRF proizvodjača i unapredioa preciznost kontrole temperature u prostoru putem unutrašnjih jedinica kao i samu efkasnost uredjaja.

 

• Tehnologija brzog rashladjivanja i brzog zagrevanja objekta omogućava da u period od 90 sekundi uredjaj dostigne pun potrebni kapacitet u grejanju i temperature do 40°C na izduvu unutrašnjih jedinica čak i na temperaturama spoljašnjeg vazduha ispod -15°C, takozvani Rapid start. U hladjenju je takodje moguće brzo rashladjivanje objekta. Ove funkcije su pogotovo značajne posle duge stagnacije sistema vikendom ili u toku noći i smanjuju potrebu objekta za drugim vidovima grejanja.

 

• S heat recovery serija – Lider medju Hisense VRF porodicom. Uredjaj najviše tehnologije koji predstavlja rešenje za najsloženije sisteme. Može se projektovati kao standardni dvocevni sistem VRF, a takodje i kao trocevni ili heat recovery sistem koji omogućava istovremeno grejanje i hladjenje objekta, kao i pripremu sanitarne tople vode sa heat recovery efektom uštede u letnjem period.

 

Sve navedeno i još mnogo toga zajedno u kombinaciji sa najstrožijim standardima proizvodnje i testiranja koji se primenjuju u Hisense/Hitachi Qingdao fabrici rezultirali su time da se Hisense sa svojom HI-FLEXY S serijom pozicionira kao jedan od lidera na svetskom VRF tržištu i nesumnjivo kao lider na Kineskom tržištu VRF-a sa 23% udela u ukupnoj prodaji VRF s sistema.

 

Delta Term kao generlani zastupnik Hisense KGH sistema za tržište Srbije u saradnji sa Hisense/Hitachi Qingdao fabrikom i njihovim stručnim timom nudi Vam kompletnu projektantsku, instalatersku i servisnu podršku u najkraćem roku, kao i sve vrste obuka i prezentacija u našem trening centru koji predstavlja funkcionalni prostor gde se mogu videti i sami uredjaji u radu. Za sve dodatne informacije i svaku vrstu pitanja možete nas kontaktirati a mi ćemo sa zadovoljstvom podeliti sa Vama naša znjana, iskustva i sa velikim interesovanjem saslušati Vaše sugestije.

 

Žarko Topalović
dipl.maš.ing
Delta Term d.o.o
Hisense VRF brand manager
Svetog Save 20, 11271 Beograd, Srbija
zarko.topalovic@deltaterm.com
+38162641672